Geschiedenis

Tegen het roerige decor van 1927 werd er op 24 juni de Watersportveereniging Arnhem opgericht, een club voor roei-, kano- en zeilsport. En daar bleef het niet bij; ruim twee maanden na oprichting organiseerde de vereniging een eerste wedstrijd waar de Arnhemse burgermeester bij aanwezig was. Dit waterfeest werd ook het jaar erop georganiseerd. Verschillende landelijke kranten maakten er melding van en er was een korte film te zien in het Rembrandt Theater van deze feestelijke dag. Ondanks de crisisjaren bleek de vereniging levensvatbaar: een jaar na oprichting had ze al 160 leden. De Vereniging moest zichzelf in die eerste jaren nog behoorlijk uitvinden; er waren regelmatig bestuurswisselingen, statuutwijzigingen en zelfs een heroprichting en naamswijziging in 1930. De nieuwe naam luidde R.&Z.V. Jason. Eerste geluiden werden gehoord over een eigen botenhuis en deze komt er dan ook snel: in april van 1930 is het eerste botenhuis aangekocht.

Filmpje Rembrandt Theater uit 1928

Nieuwe Rotterdamsche Courant 05-09-1927
Nieuwe Rotterdamsche Courant 05-09-1927
Bron: Algemeen Handelsblad 19-05-1928
Bron: Algemeen Handelsblad 19-05-1928

De vereniging had flink te lijden onder de oorlog. In 1944 verloor ze haar voorzitter aan de Duitse bezetters nadat hij als arts gewonde parachutisten had geholpen. Ook het botenhuis en vloot was vernield en werd na de oorlog door een kleine groep vrijwilligers met weinig middelen weer opgebouwd worden.

Bron: Algemeen Handelsblad 06-02-1930
Bron: Algemeen Handelsblad 06-02-1930
Bron: Arnhemse Courant 18-04-1930
Bron: Arnhemse Courant 18-04-1930

Rustigere tijden breken aan voor Jason, maar ook mooie prestaties. De roeiafdeling van Jason is actief op nationale en internationale wedstrijden. De hele verenging ontwikkelt door. Hoewel er vanaf de oprichting volop gekanood werd op Jason, had de club niet een eigen kanoafdeling. Deze kwam er in de jaren ‘80, in dezelfde periode werd het huidige botenhuis aangekocht en opnieuw opgebouwd. In de jaren ’00 ontstaat het idee om een jeugdzeilafdeling te starten. Met het veranderen van de vereniging werden de verschillen in wensen en verwachtingen tussen de verenigingsafdelingen steeds duidelijker omlijnd. Er ontstonden geleidelijk aan geluiden om zelfstandig door te gaan.
Uiteindelijk is er in het 80ste lustrumjaar 2007 besloten om de tot dan toe bestaande watersportafdelingen te verzelfstandigen en is gekozen voor de huidige organisatie van een koepelverenigingen met drie zelfstandige sub-verenigingen: zeilen en motorbootvaren, roeien en kanoën.

Bron: Algemeen Dagblad 08-07-1930
Bron: Algemeen Dagblad 08-07-1930
Bron: Arnhemse Courant 01-10-1928
Bron: Arnhemse Courant 01-10-1928
Bron: Trouw 04-07-1977
Bron: Trouw 04-07-1977

En de inmiddels zelfstandige roeiclub groeit gestaag door, met ruimtegebrek voor de boten als gevolg. Plannen worden gemaakt voor een nieuwe botenloods. Er gaan jaren overheen, de plannen worden steeds concreter en in 2013 wordt de aftrap voor de bouw gedaan. De plannen die getekend zijn door en voor de vereniging worden uitgewerkt door een lokale werf. Jasonleden timmeren de loods verder af.
Een zwarte bladzijde in haar geschiedenis is de dag van 11 maart 2017, het jaar dat Jason 90 jaar bestaat. Ervaren Rijnroeiers raken na een mooie tocht door samenloop van omstandigheden ter water en 3 leden verliezen hun leven. Het verlies heeft grote impact op de nabestaanden en was een zware klap voor de vereniging.
Het werk aan het boothuis lag na het noodlottige ongeval ruim drie maanden stil, maar toen het weer werd opgepakt bleek de loods te fungeren als bindmiddel binnen de vereniging. De feestelijke opening van de nieuwe loods was dan ook een nieuwe start.

Opening nieuwe loods begin 2018
Opening nieuwe loods begin 2018