Commissies

Archiefcommissie

De commissieleden
Beppie van Ierland
Marijke de Bruïne
Tineke Lely-van Goch (contactpersoon)

De taken
De commissie is ongeveer 15 jaar geleden opgericht en is een van de weinige commissies met een taak voor de hele R&ZV: het rubriceren van alle (schriftelijk en beeld-) materiaal waarvan archivering wenselijk geacht wordt. Het gerubriceerde materiaal wordt daarna per periode van 10 jaar aangeleverd aan het Gelders Archief, waar het gearchiveerd wordt voor het nageslacht. Zo is schriftelijk en beeldmateriaal t/m 1999 is nu bij het Gelders Archief in te zien.

Wanneer/hoe kunnen leden contact met je opnemen?
Onze commissie streeft ernaar ongeveer ééns per 14 dagen een paar uur te archiveren met uitzondering van de zomermaanden. We zijn dikwijls dinsdagmiddag of donderdagmorgen in de clubkamer aan het werk.

Oproep voor de leden
Graag roepen wij iedereen op via onze contactpersoon schriftelijk en beeldmateriaal aan te leveren (te denken valt behalve aan notulen, jaarverslagen e.d. ook aan wedstrijdverslagen, foto’s van wedstrijden en tochten etc.). Geef daarbij wel aan wie, wat wanneer.

Welkom commissie

Vacature Begeleiding nieuwe leden
Contact: moklew.[antispam].@jasonroeien.nl

Commissie zelfwerkzaamheid

De commissieleden
Vacatures

De taken
We zijn een vereniging die vóór en dóór de leden draait. Van vrijwel alle leden wordt dan ook verwacht dat zij zich tenminste zes uur per jaar voor de vereniging in zetten. En dat moet natuurlijk gecoördineerd worden!
De commissie is coördineert de verdeling van werkzaamheden, overlegt met verschillende commissies en het bestuur over de zelfwerkzaamheid en houdt natuurlijk bij wie aan zijn verplichtingen voor Zelfwerkzaamheid heeft voldaan.

Oproep voor de leden
Geef per mail door als je uren voor de vereniging gemaakt hebt. Mail ook als je alle vragen en opmerkingen over Zelfwerkzaamheid naar diehmaazkrewflez.[antispam].@jasonroeien.nl.

Examencommissie

De commissieleden

Ada Oudkerk-Mucznik Contactpersoon examencommissie
Fred van der Geer Voorzitter examencommissie
Jan Peter van Leeuwen Lid examencommissie
Annelie Woltjer Examinator
Annemarie Klein Robbenhaar Examinator
Maarten Imkamp Examinator
Marijke de Bruïne Examinator
Peter Visser Examinator

De taken
Kernzaak van onze vereniging is natuurlijk het roeien en sturen. Dat vraagt dus om vaardigheid en veiligheid. Jason heeft hier een duidelijke maatstaf voor en met regelmaat worden er dan ook examens afgenomen. Deze examens zijn voor sturen, skiffen, scullen of boordroeien. De Examencommissie coördineert en organiseert de afname van de examens en registreert welke examens behaald zijn.

Oproep voor de leden
Je kunt je voor examens aanmelden via de button Aanmelden Examen. Voor overige vragen of opmerkingen kan je mailen naar nemaxe.[antispam].@jasonroeien.nl.

Instructiecommissie

De commissieleden 

Frits Schaap Contactpersoon instructie commissie
Ada Oudkerk-Mucznik Instructeur roeien
Joyce van Londen Instructeur roeien
Frans Erhart Instructeur roeien
Fred van der Geer Instructeur roeien
Jelleke Bakker Instructeur roeien
Marian Scholten Instructeur roeien
Ada Oudkerk-Mucznik Instructeur sturen
Fred van der Geer Instructeur sturen
Helena Dijkstra Instructeur sturen
Paul Valkenburg Instructeur zaaltraining volwassenen
Herman Wools Instructeur zaaltraining junioren

 Contact: eitcurtsni.[antispam].@jasonroeien.nl

Introductiecommissie

De commissieleden 

Frits Schaap Lid introductiecommissie
Michiel van der Meulen Lid introductiecommissie

Jeugdcommissie

Renate Casparie
dguej.[antispam].@jasonroeien.nl


Kledingcommissie

De commissieleden  

Jacqueline Dingemans Contactpersoon kledingcommissie
Trudy Brouwer Lid kledingcommissie

gnidelk.[antispam].@jasonroeien.nl


Materiaalcommissie

De commissieleden

Diederik Zuiderwijk Contactpersoon materiaalcommissie
Anique van Walsum Lid materiaalcommissie
Martin Bijsterbosch Lid materiaalcommissie
Anne van Dalen Lid materiaalcommissie
Flip Deinum Lid materiaalcommissie
Michiel van der Meulen Lid materiaalcommissie
Willem Jan Langeveld Lid materiaalcommissie
Peter Visser Lid materiaalcommissie
Joan Voetelink Lid materiaalcommissie

laairtaM.[antispam].@jasonroeien.nl

Redactiecommissie

De commissieleden

Beatrijs van den Brink Jason baken
Vacature Redactie website (agenda en foto's)
Monique Kuunders Redactie website/ nieuwsbrief
Gerben Bossenbroek Redactie website/ nieuwsbrief
Riet van Rossum Webmaster

Contact: eitcader.[antispam].@jasonroeien.nl

Rijnstuurcommissie

De commissieleden

Peter Visser Contactpersoon Rijnstuurcommissie
Flip Deinum Lid Rijnstuurcommissie
Fred van der Geer Lid Rijnstuurcommissie
Paul Bussemaker Lid Rijnstuurcommissie
Willem Jan Langeveld Lid Rijnstuurcommissie

Sponsorcommissie

De commissieleden

Riëtte Voorhaar Contactpersoon sponsorcommissie

Toercommissie

De commissieleden

Margot Kleinpenning Contactpersoon toercommisie
Eric van Sadelhoff Lid toercommissie

De taken
Onze commissie organiseert ongeveer 8 toertochten per jaar. Wij kiezen elk jaar mooie en gezellige toertochten uit die door andere roeiverenigingen worden georganiseerd. Deze staan op de website Roei van de KNRB.

Oproep voor de leden
Heb je meegedaan met een toer, maak dan eens een mooi verhaal met je ervaringen en foto’s voor in de Baken of voor op photo.google.com. Je kan zo een mooie impressie geven van de toer voor diegene die er niet bij waren.

Vertrouwenscontactpersoon

Tineke Lely-van Goch

Als je vertrouwelijk zou willen praten over een vervelende ervaring die je bij Jason hebt meegemaakt dan kun je daarover contact opnemen met onze vertrouwenspersoon. Dit kan iets zijn wat jou is overkomen of grensoverschrijdend gedrag wat je bij anderen hebt gezien. Dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn pesten, uitsluiting, discriminatie, agressie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik of nare consequenties van het gebruik van social media.
Mocht je hierover een gesprek willen dan bied ik graag een luisterend oor en kan met je meedenken over mogelijke vervolgstappen.

Contact
Je kunt me overdag en ’s avonds bereiken per mail (ylelc.[antispam].@tiscali.nl), telefoon 026-4459545 of 06-22853350 en uiteraard in persoon, al of niet op Jason.


Wedstrijdcommissie

De commissieleden

André de Vegt Contactpersoon wedstrijdcommissie