2020 Een dynamisch jaar voor RV Jason

Geplaatst op 17-01-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Antoon (webcie)

nieuwjaarstoespraak-voorzitterIn zijn nieuwjaarstoespraak benoemde voorzitter Richard Engels de positieve ontwikkelingen in 2019, zoals de mooie stappen die gemaakt zijn op het gebied van veiligheid en zelfwerkzaamheid. Vervolgens blikte hij vooruit op de toekomst. Het bestuur van Jason heeft als uitgangspunt dat we de haven veilig kunnen delen met het vrachtverkeer. De gemeente legt de nadruk op industrie en moet nog overtuigd worden dat recreatie en vrachtverkeer ook veilig samen kunnen gaan. Er wordt kritisch naar ons gekeken en daarin is het vermijden  van incidenten van groot belang. Des te belangrijker om stappen op het gebied van veiligheid door te zetten. Richard roept alle roeileden op om elkaar hierbij te helpen. Heeft iemand geen fluoriserend hesje of reddingsvest? Biedt dan aan om er één te pakken. Zie je een risicovolle situatie? Maak het bespreekbaar!

Na deze positieve woorden werd onze ex-voorzitter Erik Metz gehuldigd tot lid van verdienste. Zeer verdiend o.a. voor zijn inspanningen voor de nieuwe roeiloods en voor de waardige manier waarop hij de roeivereniging door een moeilijke periode geleid heeft. Onder groot applaus werd de plaquette onthuld.