Uitnodiging informatieavond instructie en examens

Geplaatst op 01-01-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Ada Oudkerk

Op 5 maart jongstleden zijn alle examinatoren bij elkaar geweest. Zij hebben overlegd over alle documenten t.a.v. de examens en de exameneisen die rondzwierven op Jason en op de website. We hebben met elkaar geprobeerd om alles te moderniseren en op elkaar af te stemmen.

 

Dat betekent dat de volgende nieuwe documenten zijn ontstaan:

  • Reglement examencommissie
  • Algemene criteria examens / exameneisen
  • Overzicht roeicommando’s
  • Theorievragen

Deze documenten komen binnenkort op de website te staan.

 

Op woensdag 25 maart  willen we graag iedereen die iets te maken heeft met het geven van instructie hierover inlichten. Peter Visser en Marijke de Bruine zullen aanwezig zijn namens de examencommissie.

Tijd: 20.00u in de clubkamer.

 

Van de zijde van de examencommissie willen we  een en ander toelichten  en daarnaast willen we  alle vragen en opmerkingen met betrekking tot de examens bespreken. Dus niet alleen bovenstaande documenten maar ook alle andere zaken die voor instructeurs van belang zijn.

 

Inmiddels zijn een aantal instructeurs persoonlijk uitgenodigd, maar misschien ben ik iemand vergeten. beschouw dan dit bericht als uitnodiging. Graag aanmelden bij Ada Oudkerk, krekduo.a.[antispam].@kpnplanet.nl dan stuur ik de betreffende documenten toe.