Vacature: Penningmeester (per april 2022)

Geplaatst op 15-01-2022  -  Categorie: Algemeen

Wat?
De kerntaak van de penningmeester is het op orde houden van het financiële en administratieve deel van de vereniging. Ook het vertalen van beleid naar een financieel overzicht hoort hierbij.
Concreet betekent dit:

  • Deelname aan maandelijkse bestuursvergadering om met de andere bestuursleden beleid te maken.
  • Uitvoeren van het financiële beleid zoals is vastgesteld door de AV en nader is uitgewerkt door het bestuur.
  • Financiële administratie: Registreren van alle financiële transacties, de inning van contributies en zelfwerkzaamheidsbijdrages, het nakomen van financiële verplichtingen (o.a. kosten MatCie, wedstrijden, R&ZV, e.d.).
  • Overleg met Kascommissie.
  • Opstellen van jaarlijkse begroting en presentatie financieel jaarverslag.
  • Verzekeringen afsluiten en jaarlijks controleren.
  • Overleg met coördinator Zelfwerkzaamheid.
  • Ook de commissies E-captain, RedaCie en KledingCie vallen onder de portefeuille van de penningmeester en vragen om afstemming en overleg.


Hoeveel tijd?
2 uur per week

Lijkt jou dit wat? Zoek dan contact met retseemgninnep.[antispam].@jasonroeien.nl


Meer vacatures Zelfwerkzaamheid inzien? klik dan
hier