Verkoop Noorderhaaks

Geplaatst op 01-01-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: bestuur

Het bericht over de voorgenomen verkoop van de Noorderhaaks (de gele zee-vier) heeft veel respons opgeleverd. Van de 189 aangeschreven leden hebben er maar liefst 65 gereageerd. Vóór verkoop waren 64 leden, waarvan één onder voorwaarden. Die rekenen we voorzichtigheidshalve als blanco. Twee leden (waarvan er één op zich voor verkoop was en één zich daarover niet uitliet) hadden bezwaar tegen de gevolgde procedure. Totaal: 63 vóór, twee blanco, niemand tegen.