Voortgang nieuwe roeiloods

Geplaatst op 01-01-2016  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Erik Metz

Op 16 november van het vorige jaar hebben wij de aanvraag omgevingsvergunning (bouwvergunning) voor onze nieuwe roeiloods bij de gemeente Arnhem ingediend. Afgelopen 11 januari was de termijn van acht weken waarbinnen de gemeente de aanvraag  gebruikelijk afhandelt verstreken. Vlak daarvoor, op 9 januari, hebben we bericht gekregen dat de gemeente de termijn met zes weken verlengt. Een heel vervelende vertraging voor ons. De reden welke de gemeente aanvoerde voor deze verlenging is dat ons initiatief niet binnen het bestemmingsplan zou passen. Een voor de gemeente belangrijk item daarbij was of de nieuwe loods wel of niet als bouwwerk moet worden aangemerkt. De regelgeving daaromtrent, in het bestemmingsplan aangegeven,  is enigszins onduidelijk en voor meerderlei uitleg vatbaar.

Wanneer onze nieuwe loods niet binnen het bestemmingsplan zou passen dan is er zelfs de mogelijkheid dat we geen vergunning  krijgen en heeft dat ook gevolgen voor alle toekomstige ontwikkelingen voor de R&ZV JASON.

Natuurlijk heeft het RV bestuur snel met de gemeente contact opgenomen hoe nu verder te handelen en wat onze kansen en mogelijkheden zijn.
Gemeente reageerde positief en op vrijdag 22 januari hebben Charles en ik deze ontwikkelingen met de gemeente besproken.
Dit heeft er tot nu toe in geresulteerd dat de gemeente gelukkig wel wil meewerken aan onze plannen. 


Om deze zogenaamde “planologische afwijking” af te kunnen wikkelen dient de gemeente een aantal stappen te nemen waaronder een advies opvragen bij Rijkswaterstaat (RWS) wat inmiddels is gebeurd.  RWS heeft ons een aantal aanvullende vragen gesteld m.b.t. de noodzakelijkheid, afmetingen en keuze van de locatie. Deze zijn door ons direct beantwoord.
Het advies van RWS zal een dezer dagen bij de gemeente binnenkomen waarna hopelijk de vergunning snel kan worden afgewikkeld.

Al met al natuurlijk weer een vervelende vertraging maar, naar wij hopen, met gelukkig wel weer een positieve afloop. Gezien deze ontwikkelingen hebben wij de financiering uitgesteld totdat wij klip en klaar zicht hebben op de daadwerkelijke afgifte van de omgevingsvergunning. Wij hopen dat dat in de loop van februari zal gebeuren waarna direct de financiering zal worden opgestart en jullie geïnformeerd worden over de mogelijkheden daarvoor.

Namens het bestuur van de RV JASON

Erik Metz

 

Roeiloods