Roeien en het Coronavirus. Zo doen we dat.

Per 1 juli zijn de roei-regels verruimd en kon er weer geroeid worden in grotere nummers. Toen is een nieuwe versie van het Coronaprotocol opgesteld. Deze is afgelopen week geëvalueerd aan de hand van een enquête. In het nieuwsoverzicht vind je de uitslag.

 Het bestuur komt met de volgende aanpassingen:

  • Elk kwartier kunnen er 2 boten worden gereserveerd;
  • De blokkades van de zaterdag zijn aangepast: tot en met 22 augustus zijn de Jeugdblokken verwijderd. Daarna worden er een aantal boten geblokkeerd voor de jeugd van 10u30 tot 14u. Roei je voor die tijd? Zorg dat de boot op tijd terug is!

Dit is onveranderd:

  • Houd je aan alle RIVM richtlijnen;
  • Houd je aan het roeireglement;
  • De afschrijftijd van 1:45u wordt gehandhaafd: 15min, 60m roeien en 15-30min opruimen.
  • De persoon die de boot afschrijft heeft de juiste bevoegdheden en noemen we de schipper. De schipper is verantwoordelijk om na te gaan dat er geen Corona-verdachte personen in de boot stappen. Indien er onverhoopt een Corona-besmetting optreedt bij een roeier, dient de schipper geïnformeerd te worden en de schipper informeert het bestuur;
  • In het afschrijfsysteem wordt per boot aangegeven in welk gangpad de boot ligt; houdt daar rekening mee door een boot uit een ander gangpad te reserveren, of ga een kwartiertje later;
  • Beperk het oponthoud aan het vlot/in de loods tot het minimum: Stellen doe je op het water, bijkletsen in de clubkamer. Kom op de afgesproken tijd. Zo voorkom je dat je ploeggenoten onnodig lang op het vlot staan te wachten op jou;
  • Reserveer maximaal 2x per week een boot, en annuleer de boot tijdig als je verhinderd bent.
  • a.v. instructie staat het roeiers vrij een instructeur te benaderen, indien instructie vanaf het vlot plaatsvindt, dient de instructeur ruimte te bieden aan de in-/uitkomende ploegen.

 Het Sociaal-roeien kan met in achtneming van de Corona maatregelen niet plaatsvinden. Het bestuur wil de Sociaal-Roeiers vragen zich als het ware te gaan gedragen als een ploeg: van tevoren de formatie bepalen en een boot te reserveren. Het instuif-karakter van Sociaal-Roeien gaat daarmee verloren en zal digitaal moeten plaatsvinden per Sportsplanner, WhatsApp of iets dergelijks.

Feedback is welkom! Mail dit naar siraterces.[antispam].@jasonroeien.nl.

Ideeën? Laat ze weten!

Mocht je ideeën hebben om de Corona-ontwikkelingen om te zetten naar concrete plannen voor onze vereniging, meld je bij dan bij de roeicommissaris.

Bovenstaande is een samenvatting. Lees nu het hele Coronaprotocol

Download het coronaprotocol voor jeugdroeiers

Download het coronaprotocol voor volwassen roeiers