?   
 
 
 
 

Lidmaatschapsbijdrage

 
Bij RV Jason bestaat de lidmaatschapsbijdrage uit contributie en zelfwerkzaamheid.

 

Contributie

Het Jason-lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd. Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen beëindigen, dan moet je je lidmaatschap vóór 1 december opzeggen. Een email naar de secretaris volstaat.

Let op: Tussentijds opzeggen kan natuurlijk, maar betekent niet dat je de contributie terugkrijgt. Dit heeft te maken met het feit dat de roeivereniging per peildatum van 1 januari verplichte financiële afdrachten heeft op basis van de ledenaantallen; een afdracht die een groot deel van de contributie omvat. We hanteren daarom een strikt opzeggingstermijn.

In de laatste week van maart en eerste week van april wordt de contributie middels een automatische incasso geïncasseerd. Vangt het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aan, dan wordt de contributie vanaf dat moment berekend.

 

Zelfwerkzaamheid

We zijn een superactieve vereniging, en iedereen doet mee. In de praktijk zetten bijna alle leden van 16 jaar of ouder zich in voor de vereniging. Voorbeelden: commissiewerk, jaarlijkse opknapbeurten, een paar bardiensten, een middagje schoonmaken (Bezem in de Mast), boten repareren of instructie geven. Je kunt zelfs zelf je voorkeur opgeven hoe je dat wilt doen.

Voor een vrijwillige inzet van slechts 6 uur per jaar spaar je €100,- uit, maar je kunt er ook voor kiezen dit bedrag bovenop je contributie te betalen.
Jeugdroeiers onder de 16 zijn vrijgesteld van zelfwerkzaamheid, maar zijn wel van harte welkom om zich vrijwillig in te zetten! Veel doen dat al.

  • Hoe werkt het?
    Het werk dat je gedaan hebt geef je zelf op in het Zelfwerkzaamheidsformulier. Doe dat voor 1 november, In november lopen de commissiehoofden de gemaakte uren na. Onduidelijkheden over de ingevoerde gegevens zoeken zij uit. In december worden de niet gemaakte uren omgezet naar de afkoopregeling door de penningmeester. Dan ontvang je een factuur en wordt het bedrag afgeschreven.

 

Bankrekening RV Jason
IBAN NL17 ABNA 0438 8042 95

Lidmaatschapsbijdrage roeivereniging Jason 2023

Soort lidmaatschap

Contributie 2023

KNRB bijdrage 2023

Zelfwerkzaamheid

Senior A lid (>23 jaar)

€ 259,34

€ 40,66

6 uur

Senior B lid  (19 tot 23 jaar)

€ 239,33

€ 40,66

6 uur

Juniorlid (15 tot 19 jaar)

€ 217,16

€ 22,84

6 uur v.a.16 jaar

Jeugdlid (tot 15 jaar)

€ 172,16

€ 22,84

n.v.t.

 

Overige kosten

Inschrijfgeld

25,–

Afkoop zelfwerkzaamheid

100,–

Borg sleutelkaart clubkamer (via de R&ZV)

10,–

Introductiecursus

€ 75,–

 

Vragen?

Heb je vragen over de lidmaatschapsbijdrage? Mail de penningmeester.

n22-7605
 
n22-7983-clubkamer
 
n22-5091
 
dscn1970-zelfwerkzaamheid
photo-2022-06-19-20-06-48-werken-aan-het-vlonder-2e-rvloods