?   
 
 
 
 
 

Lidmaatschapsbijdrage

 
Bij RV Jason bestaat de lidmaatschapsbijdrage uit contributie en zelfwerkzaamheid.

 

Vragen over de lidmaatschapsbijdrage?

 
 

Wat is het Niet-Roeiend Lidmaatschap?

 
 
 

Contributie

Het Jason-lidmaatschap loopt gelijk met het kalenderjaar en wordt steeds automatisch met een jaar verlengd. Mocht je onverhoopt je lidmaatschap willen beëindigen, dan moet je je lidmaatschap vóór 1 december opzeggen.

In januari wordt de contributie middels een automatische incasso geïncasseerd. Vangt het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar aan, dan wordt de contributie vanaf dat moment berekend.

KNRB-bijdrage
RV Jason is lid van de KNRB en betaald hiervoor jaarlijks contributie naar ratio van het aantal leden. Als lid van Jason ben je dus zelf géén lid van de KNRB. 

Wijzigen naar Niet-roeiend lid

Leden die zelf nooit roeien (maar wel sturen, coachen enz.) kunnen kiezen voor het Niet-Roeiend Lidmaatschap. Leden kunnen alleen vanaf 1 januari van het komende kalenderjaar als niet-roeiend lid worden ingeschreven. Geef dit op tijd (ruim vóór 31 dec) per mail door aan de ledenadministratie. Niet-roeiende leden kunnen per direct weer gewoon lid worden. 

 

Zelfwerkzaamheid (ZWZH)

We zijn een superactieve vereniging, en iedereen doet mee. In de praktijk zetten bijna alle leden van 16 jaar of ouder zich in voor de vereniging. Voorbeelden: commissiewerk, jaarlijkse opknapbeurten, een paar bardiensten, een middagje schoonmaken (Bezem in de Mast), boten repareren of instructie geven. 

Voor een vrijwillige inzet van slechts 12 uur per jaar spaar je € 200,- afkoop zelfwerkzaamheid uit, maar je kunt er ook voor kiezen dit bedrag bovenop je contributie te betalen. Jeugdroeiers onder de 16 zijn vrijgesteld van zelfwerkzaamheid, maar zijn wel van harte welkom om zich vrijwillig in te zetten! Veel doen dat al.

  • Hoe werkt het?
    Het werk dat je gedaan hebt geef je zelf op in het Zelfwerkzaamheidsformulier. Doe dat voor 1 november, In november lopen de commissiecoordinatoren de gemaakte uren na. Onduidelijkheden over de ingevoerde gegevens zoeken zij uit. In december worden de niet gemaakte uren omgezet naar de afkoopregeling door de penningmeester. Dan ontvang je een factuur en wordt het bedrag afgeschreven.
 

Lidmaatschapsbijdrage roeivereniging Jason 2024

Soort lidmaatschap

Contributie 2024

KNRB bijdrage 2024 (afgerond)

Zelfwerkzaamheid 2024

Senior A lid (>23 jaar)

€ 270,-

€ 45,-

12 uur

Senior B lid  (19 tot 23 jaar)

€ 250,-

€ 45,-

12 uur

Juniorlid (15 tot 19 jaar)

€ 225,-

€ 25,-

12 uur v.a.16 jaar

Jeugdlid (tot 15 jaar)

€ 180,-

€ 25,-

n.v.t.
Niet-Roeiend lid

 

€ 55,-

€ 45,-

 

n.v.t.

 

Overige kosten

Inschrijfgeld

25,–

Afkoop zelfwerkzaamheid

200,–

Borg sleutelkaart clubkamer (via de R&ZV)

10,–

Introductiecursus

€ 75,–