Contributie (en zelfwerkzaamheid)

Het lidmaatschapsjaar Jason is gelijk aan het kalenderjaar en kan jaarlijks per 31 december stopgezet worden. Zeg op vóór 1 december. Een email naar de secretaris volstaat.

Let op: Tussentijds opzeggen kan natuurlijk, maar betekent niet dat je de contributie terugkrijgt. Dit heeft te maken met het feit dat de roeivereniging per peildatum van 1 januari verplichte financiële afdrachten heeft op basis van de ledenaantallen; een afdracht die een groot deel van de contributie omvat. We hanteren daarom een strikt opzeggingstermijn.

Zelfwerkzaamheid

We zijn een superactieve vereniging, en iedereen doet mee. In de praktijk zetten bijna alle leden van 16 jaar of ouder zich in voor de vereniging. Voorbeelden: commissiewerk, jaarlijkse opknapbeurten, een paar bardiensten, een middagje schoonmaken (Bezem in de Mast), een paar boten repareren of instructie geven. Je kunt zelfs zelf je voorkeur opgeven hoe je dat wilt doen.

Voor een vrijwillige inzet van slechts 6 uur per jaar spaar je €100,- uit, maar je kunt er ook voor kiezen dit bedrag bovenop je contributie te betalen.
Jeugdroeiers onder de 16 en 70-plussers zijn vrijgesteld van zelfwerkzaamheid, maar zijn wel van harte welkom om zich vrijwillig in te zetten! Veel doen dat al.

Contributie roeivereniging Jason 2020

Soort lidmaatschap Contributie per jaar KNRB bijdrage Totaal per jaar
Seniorlid (>24 jaar) € 246,73 € 38,27 € 285,–
Juniorlid (16-23 jaar) € 201,73 € 38,27 € 240,–
Jeugdlid € 158,50 € 21,50 € 180,–

Overige kosten

Toeslag indien geen automatische incasso 5,–
Entreegeld (alle leden) 25,–
Afkoop zelfwerkzaamheid 100,–
Borg sleutelkaart terrein/clubkamer 10,–
Huur kluisje 5,–
Borg kluisjes-sleutel 5,–
Introductiecursus € 50,–