?   
 
 
 
 
 

Sociale Veiligheid

Wij willen graag dat jij je thuis en veilig voelt bij onze vereniging. Daarvoor is het belangrijk dat leden van onze vereniging op een plezierige en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Binnen onze vereniging is er geen plaats voor ongewenst gedrag.

 

KNRB Gedragscodes

De Koninklijke Nederlandse Roeibond heeft gedragscodes ontwikkeld voor sporters, coaches en begeleiders.

Voor meer informatie over sociale veiligheid kun je terecht op www.knrb.nl of bij het Centrum voor Veilige Sport www.cerntumveiligesport.nl.

 

De definitie van ongewenst gedrag

Met ongewenst gedrag bedoelen wij alle uitingen van (seksuele) intimidatie, bedreiging, belediging, agressie en geweld, pesten of discriminatie.

Van alle leden van onze vereniging wordt verwacht dat zij zich inzetten om dergelijke gedragingen te voorkomen en tegen te gaan

 

Taak van het Bestuur

Het bestuur van de vereniging ziet het als haar taak om een sfeer te bevorderen waar ongewenste gedragsvormen niet voorkomen. Mocht er wel dergelijk gedrag plaats vinden, of door een van onze leden als zodanig worden ervaren, dan zal dit grondig en zorgvuldig worden onderzocht, met inachtneming van de privacy van betrokkenen.

Als jij ongewenst gedrag ervaart binnen onze vereniging, dan kun je dit melden bij Geert Huisman,voorzitter van het bestuur.

Bel 06-53326781 of mail naar rettizroov.[antispam].@jasonroeien.nl

 
img-4521
 
 
tineke-lely

 

Vertrouwenscontactpersoon

 

 Als je vertrouwelijk zou willen praten over een vervelende ervaring binnen onze vereniging, dan kun je contact opnemen met onze vertouwenscontactpersoon (vcp). Dit kan iets zijn wat jou is overkomen of grensoverschrijdend gedrag wat je bij anderen hebt gezien. De vertrouwenscontactpersoon biedt graag een luisterend oor en kan, als je dat wilt en het nodig is, met je meedenken over mogelijke vervolgstappen.

Onze vertrouwenscontactpersoon:

Tineke Lely, tel. 06-22853350, pcv.[antispam].@jasonroeien.nl