?   
 
 
 
 
 
1911-7-juli-de-revue-der-sporten

Botenhuis de Rijn Arnhem

In den beginne

In 1907 werd de “R&ZV De Rijn” opgericht, een vereniging met een eerste Algemene Vergadering op 5 februari 1907 in het Rijnhotel. Het geleende botenhuis lag aan de Boterkade in de Oude Haven, het haventje dat destijds De Eendenkom werd genoemd. Snel kwam er een eigen drijvend botenhuis. Het was 17,5 bij 6,5, had kleedkamers en een aangenaam zitje voor de ‘kijklustigen’ op het dak van het botenhuis.

Er was ruimte voor groei: het zou huisvesting kunnen bieden aan 9 gieken of wherries, naast kleiner materiaal zoals kano’s. Zover was het nog niet, ten tijde van de oplevering bezat De Rijn en tubboot, een vier-riemsgiek en een nieuwe mahoniehouten wherry.

De Arnhemse Rijn trainde flink voor de NBLO*-roeivierdaagse die zowel in 1909, in 1910 als 1911 van Arnhem naar Dordrecht werd verroeid.

Helaas eindigde het voor De Rijn in oktober 1915. Het het botenhuis zonk en R&ZV De Rijn werd in juli 1916 tijdens de laatste Algemene Vergadering ontbonden.

* huidige KNRB

 
 

1927: de oprichting van de Watersportvereeniging Arnhem

Tegen het roerige decor van 1927 werd er op 24 juni de Watersportvereeniging Arnhem opgericht, een club voor roei-, kano en zeilsport. En daar bleef het niet bij. Ruim twee maanden na oprichting organiseerde de vereniging een eerste wedstrijd waar de Arnhemse burgermeester bij aanwezig was. Dit waterfeest werd ook het jaar erop georganiseerd. Verschillende landelijke kranten maakten er melding van en er was een korte film van de vlootrevue op de Rijn van de Arnhemse watersportvereniging te zien in het Rembrandt Theater van deze feestelijke dag ("1.50).

Ondanks de crisisjaren bleek de vereniging levensvatbaar: een jaar na oprichting had ze al 160 leden. De vereniging moest zichzelf in die eerste jaren nog behoorlijk uitvinden; er waren regelmatig bestuurswisselingen, statuutwijzigingen en zelfs een heroprichting met naamswijziging in 1930.  De nieuwe naam luidde R.&Z.V. Jason. Eerste geluiden werden gehoord over een eigen botenhuis en deze komt er dan ook snel: in april van 1930 is het eerste botenhuis aangekocht en vond anker in de Nieuwe Haven. 

 
Foto van een groep mensen voor een botenhuis met ervoor houten kano's
 

1927 Oprichting Arnhemse Watersportvereeniging

 

De oorlog

De vereniging had flink te lijden onder de oorlog. In 1944 verloor ze haar voorzitter aan de Duitse bezetters nadat hij als arts gewonde parachutisten had geholpen. Ook het botenhuis en de vloot was vernield en werd na de oorlog door een kleine groep vrijwilligers met weinig middelen weer opgebouwd.
Roeien zoals wij dat nu kennen bestond voor de oorlog bij Jason niet. Pas na de oorlog begon Jason met het formeren van een wedstrijd- en toervloot.

 
jeugd-nk

1975 Winnaar Nationaal Kampioenschap Junioren 

1980-zicht-op-botenhuis-en-cafe-reijmers

1980 Zicht op oude botenhuis

 

Nationale en internationale roeiwedstrijden

Rustigere tijden breken aan voor Jason, maar ook mooie prestaties. De roeiafdeling van Jason is actief op nationale en internationale wedstrijden.

De hele vereniging ontwikkelt zich door. Hoewel er vanaf de oprichting volop gekanood werd, had de club geen eigen kanoafdeling.

Jaren ’80: de kanoafdeling

Deze kwam er in de jaren ‘80, in dezelfde periode werd het huidige botenhuis aangekocht en opnieuw opgebouwd.

In de jaren ’00 ontstaat het idee om een jeugdzeilafdeling te starten. Met het veranderen van de vereniging werden de verschillen in wensen en verwachtingen tussen de verenigingsafdelingen steeds duidelijker omlijnd. Er ontstonden geleidelijk aan geluiden om zelfstandig door te gaan.

 

2007: de afdelingen van de watersportvereniging verzelfstandigen

Uiteindelijk is er in het 80ste lustrumjaar 2007 besloten om de tot dan toe bestaande watersportafdelingen te verzelfstandigen en is gekozen voor de huidige organisatie van een koepelvereniging met drie zelfstandige verenigingen: zeilen en motorbootvaren (ZM Jason), roeien (RV Jason) en kanoën (KV Jason).

 

Uitbreiding met een nieuwe botenloods

En de inmiddels zelfstandige roeiclub groeit gestaag door, met ruimtegebrek voor de boten als gevolg. Plannen worden gemaakt voor een nieuwe botenloods. Er gaan jaren overheen, de plannen worden steeds concreter en in 2013 wordt de aftrap voor de bouw gedaan. De plannen die getekend zijn door en voor de vereniging worden uitgewerkt door een lokale werf. Jasonleden timmeren de loods verder af.

Zwarte bladzijde

Een zwarte bladzijde in haar geschiedenis is de dag van 11 maart 2017, het jaar dat Jason 90 jaar bestaat. Ervaren Rijnroeiers raken na een mooie tocht door samenloop van omstandigheden te water en 3 leden verliezen hun leven. Het verlies heeft grote impact op de nabestaanden en was een zware klap voor de vereniging.

Het werk aan het boothuis lag na het noodlottige ongeval ruim drie maanden stil, maar toen het weer werd opgepakt bleek de loods te fungeren als bindmiddel binnen de vereniging. De feestelijke opening van de nieuwe loods was dan ook een nieuwe start.

 
jason-nieuwe-roeiloods

Uitbreiding roeiloods

 

Roaring Twenties

De jaren ‘20 lijken vooralsnog vooral in het teken te staan van toekomstbestendigheid. Sinds enkele jaren heeft onze regio te maken met extreme droogte als gevolg van klimaatverandering. Een aantal zomers op een rij zijn we geconfronteerd met extreem lage waterstanden, met schade aan de nieuwe roeiloods als gevolg. Het risico bij laagwater is dat het onderwaterschip van de loods op de bodem komt vast te liggen en dat deze scheurt. Leden van de materiaalcommissie hebben hierop flexibele beugels bedacht: zo kan met grote scharnieren de loods bij hoogwater nabij de wal liggen en met laagwater verschoven worden richting de vaargeul.

Tijdens de pandemie viel er weinig te roeien, maar klussen waren er genoeg. Want ook het onderwaterschip van het hoofdgebouw is vervangen en er ook het bovenwaterschip wordt gerenoveerd. En ook dat verenigt! Na de pandemie is het roeien weer opgepakt met mooie tochten, wedstrijden, en gezellige RV Clubdagen. De blik is weer op de toekomst gericht!