?   
 
 
 

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Je opzeggingen van het lidmaatschap moet voor 1 december van het jaar bij de secretaris binnen zijn. Een email aan de secretaris volstaat. De opzegging wordt per e-mail bevestigd.

Tussentijds opzeggen kan natuurlijk, maar betekent niet dat je de contributie terugkrijgt. Dit heeft te maken met het feit dat de roeivereniging per peildatum van 1 januari verplichte financiële afdrachten heeft op basis van de ledenaantallen; een afdracht die een groot deel van de contributie omvat. We hanteren daarom een strikt opzeggingstermijn.

Dit geldt niet als je je lidmaatschapswijziging voor aanvang van het verenigingsjaar aankondigt: als je voor januari laat weten dat je bijvoorbeeld vanwege een verhuizing de vereniging per juli wil verlaten. In dat geval betaal je alleen nog voor de maanden dat je roeit en de bijdrage aan de KNRB en R&ZV. Deze bedragen heeft RV Jason immers voorgeschoten.

 

Met het eindigen van het lidmaatschap van de Roeivereniging eindigt ook het lidmaatschap van de R&ZV Jason, tenzij je lid blijft van een andere vereniging (Kano-, of Zeil- en Motorbootvereniging) die huist bij de R&ZV Jason.

Het einde van het lidmaatschap staat beschreven in artikel 7 van de statuten. Die vind je in de bibliotheek van de website.