?   
 
 
 
 

Het Baken

Onze vereniging heeft samen met de Zeil- en Motorboot Vereniging en de Kanovereniging een prachtig clubblad waarin naast verhalen over evenementen en wedstrijden van de watersport ook mooie artikelen staan over tal van andere onderwerpen. Het Baken verschijnt 4 maal per jaar.

Teruglezen?

Eerdere uitgaves van Het Baken vind je hier.

Kopij insturen? Graag!

Kopij kan worden ingezonden via eitcader.[antispam].@jasonroeien.nl. De inleverdeadline staat vermeld op pagina 3 van het Baken. Bij het al dan niet plaatsen van een artikel speelt mee of voldoende stof geboden wordt voor de diverse lezers van àlle verenigingen van Jason.