In een notendop: De uitkomst Enquête Evaluatie roeien in Corona tijd

Geplaatst op 18-07-2020  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Eveline Boermans

Respondenten: 59 personen hebben gereageerd.

Van deze groep roeien er ...

3  bij de Jeugdploeg/ geeft instructie aan de Jeugd

2 bij meerdere ploegen

38 met een vaste ploeg, al dan niet in dezelfde samenstelling

14 met Sociaal-roeiers

1 nog zonder ploeg, is nieuwkomer.

 

Van deze groep roeien ....

23 alleen in C/ wherrie

10 zowel in C en gladroeiers

25 alleen in glad

 

Van deze groep:

50% werkt/ studeert door de weeks roeit de avonden en weekenden

36% is niet sterk gebonden aan tijd en is flexibel

14% werkt /studeert onregelmatig; geen duidelijk voorkeur.

 

Vòòr Corona:

Op welke dag wordt geroeid? Met stip bovenaan: Zaterdagochtend. Van de respondenten roeit 60% in een ploeg en 15% mee met Sociaal-Roeien. Ook op zondagochtend wordt geregeld geroeid (25%) en op dinsdag- en woensdagochtend vind je hen op het water. ’s Middags en door de weeks ’s avonds roeien is minder populair.

De reden om op dat moment te roeien was niet eenduidig: de grootste groepen kiezen voor dat moment omdat zij zelf of de ploeg niet anders kan of uit gewoonte.

Strubbelingen die ervaren werden tijdens het roeien betroffen vooral het lange wachten voor instappen en aanleggen. Opmerkingen die gegeven werden betroffen dat op dit punt winst te behalen valt.

 

Tijdens Corona:

Toen alleen het skiffen en met het huishouden roeien kon heeft 40% geroeid.  Van de respondenten heeft 35% heeft geen bevoegdheid om te skiffen en 13% voelt zich niet bekwaam of heeft er geen lol aan. Sinds de meerpersoonsboten vrij zijn heeft 80% weer geroeid.

 

Toekomst

Voor het kiezen van een roeimoment is vooral de beschikbaarheid van boot/ploeggenoten doorslaggevend. Het bijpraten met ploeggenoten na het roeien is eveneens een belangrijke reden.

Hoe om te gaan met de drukke zaterdag na de 1,5 meter afspraken? Reacties op de voorstellen:

  • Roeien in blokken: gematigd positief
  • Bootformatie bepalen vòòr het roeien: overwegend positief
  • Instructie na 12u: overwegend positief
  • Sociaal-roeien vroeger: gematigd negatief
  • Sociaal-roeien later: gematigd positief
  • Sociaal-roeien naar andere dag: gematigd positief
  • Jeugd-roeien vroeger: gematigd negatief
  • Jeugd-roeien later: overwegend positief
  • Jeugd-roeien naar andere dag: gematigd positief

Hierbij werd de opmerking geplaatst dat Jeugdroeiers afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de instructeurs, de coachcapaciteit van de jeugd is beperkt.

Tips die vaker genoemd worden om de zaterdagochtend capaciteit te optimaliseren zijn: Stellen op het water, verspreiden over het weekend en het hanteren van blokken per kwartier.

Bij keuze wie er voorrang zou moeten krijgen op de zaterdagochtend geeft 60% aan dat diegene moeten roeien die niet op een ander moment kunnen en 29% zegt Iedereen moet kunnen roeien wanneerhij/zij wil.writing-with-a-graphic-pen-picjumbo-comklein