?   
 
 
 

Lees over de uitkomst van de AV van 3 nov jl.

Geplaatst op 04-12-2022  -  Categorie: Bestuursberichten  -  Auteur:

Algemene Vergadering 3 november 2022: Vlootvernieuwing en contributieverhoging

Op 3 november vond de Algemene Vergadering plaats in de clubkamer van Jason. Het aantal aanwezige leden was wat minder dan gewoonlijk, wellicht als gevolg van het slechte weer. Dat was jammer, want er stonden twee belangrijke onderwerpen op de agenda: vernieuwing van de vloot en de begroting voor 2023, met daaraan gekoppeld een contributieverhoging.

Na de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering werden de aanwezigen bijgepraat over een aantal ontwikkelingen:

  • zelfwerkzaamheid: het registreren van de zelfwerkzaamheid is nu bij de leden zelf neergelegd. Dit om te voorkomen dat een lid wordt aangeslagen voor €100, terwijl er wel werk voor de vereniging is verricht. Het aantal uren is vastgesteld op minimaal 6 uur per jaar. Dus zorg ervoor dat jij jouw werkzaamheden voor de vereniging via de website in vult!
  • adoptieplan: inmiddels zijn ca 60% van de boten geadopteerd voor het kleine onderhoud. De namen van de leden van het adoptieteam staan op de posters in de loodsen en op het prikbord in de gang naar de clubkamer. Ben jij nog geen lid van een adoptieteam, geef je dan snel op via de website. Jouw inzet telt mee voor de uren zelfwerkzaamheid.
  • er is een nieuwe commissie (nog-zonder-naam) opgericht met als taak om (nieuwe) leden te helpen om naar een andere boot/ploeg over te stappen, roeiteams te vormen, en het aantal coaches uit te breiden zodat de nieuwe ploegen kunnen worden begeleid. Zie het nieuwsbericht dd. 19 okt op de website.
  • de club dag 2022 op 9 oktober jl. werd niet alleen goed bezocht, maar ook gewaardeerd. Daarom wil het bestuur er graag een jaarlijks terugkerend festijn van te maken. Als jij je bijdrage wil leveren, neem dan contact op met Eveline Boermans.

Verder is gesproken over de vlootvernieuwing en de financiering hiervan. Voor de vernieuwing van onze vloot heeft het bestuur in overleg met een aantal leden uitgangspunten geformuleerd. Wij willen meer inzetten op boten die bruikbaar zijn voor zowel beginnende roeiers, als voor gevorderde- en wedstrijd roeiers (multi-inzetbaar). Daarnaast moeten de boten over goede roei-eigenschappen beschikken, en degelijk zijn. Omdat de ruimte voor opslag van boten beperkt is, zullen wij bij aanschaf van nieuwe boten afscheid moeten nemen van verouderde boten, en van boten waarmee weinig wordt geroeid. In 2023 willen wij een C4 en twee skiffs aanschaffen. Tevens zullen er twee ergometers, riemen en andere materialen worden aangeschaft. Totale investering €25.000.

Om dit te kunnen betalen, heeft het bestuur voorgesteld een botenfonds wordt gevormd. Vanuit de exploitatie wordt daar voortaan ieder jaar een vast bedrag aan toegevoegd. Ook schenkingen en andere eenmalige inkomsten zullen worden toegevoegd aan het botenfonds.

Door de verhoging van de afdracht aan de KNRB, en door andere prijsontwikkelingen, heeft het bestuur voorgesteld de contributie te verhogen met €10, van €290 naar €300 (inclusief de bijdrage aan de KNRB). De begroting en de toelichting kun je terugvinden in de bijlagen bij de uitnodiging voor de AV.

De Algemene Vergadering heeft ingestemd met de uitgangspunten voor de vernieuwing van de vloot en met het botenplan 2023. Ook werd de begroting en de contributie verhoging goedgekeurd. Daarmee kan onze vereniging ook in het nieuwe clubjaar weer vooruit!

Tot slot van de vergadering werd een aanpassing van het roeireglement goedgekeurd, waardoor ook met glad materiaal op de Rijn kan worden geroeid. Voorwaarde daarvoor is dat de stroom minder is dan 300m3 waterafvoer, en dat de boegroeier beschikt over de bevoegdheid Rijnstuur dispensatie. Binnenkort kunnen jullie daarover meer lezen.

Tot slot kon het bestuur melden dat Eveline Boermans, onze huidige penningmeester, bereid is om de taak van Roeicommissaris op zich te nemen. De ledenvergadering heeft haar voordracht goedgekeurd. Haar benoeming zal ingaan zodra er een nieuwe penningmeester is gevonden. Daarna volgde het afscheid van Michelle van der Linden, die 6 jaar de functie van roeicommissaris heeft vervuld. Michelle, dank voor jouw inzet!

Geert Huisman

Voorzitter RV Jason


Reageer op dit nieuwsbericht

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst