?   
 
 
 
 

Terugblik AV RV Jason 16 november 2023

Geplaatst op 19-11-2023  -  Categorie: Bestuursberichten  -  Auteur: Geert Huisman (voorzitter)

20231116-av-vergadering-rv-3Op donderdag 16 november vond de Algemene Vergadering (AV) van onze roeivereniging plaats. Zo’n 40 leden waren aanwezig en het werd een geanimeerde avond. Hier een korte weergave van de belangrijkste gesprekspunten. Voor wie meer wil weten: de presentaties van deze avond vind je hier.

Botenplan 2024

Onze materiaalcommissaris Michiel van der Meulen presenteerde het botenplan 2024. Hij begon met een korte terugblik. Er is dit jaar een nieuwe C4+ besteld, de Middelwaard (4+) is verkocht en we voegden 2 gebruikte skiffs toe aan de vloot. Verder schaften we nieuwe schoenen en 12 nieuwe riemen aan. De riemen worden nog geschilderd in de Jason kleuren. Tenslotte kochten we 2 ergometers voor het krachthonk en kregen we 1 ergometer geschonken.

Het botenplan 2024 maakten we op basis van het bootgebruik, wensen uit de leden enquête en rekening houdend met ruimte bij onze vereniging. In het voorjaar moeten we plaats maken voor de nieuwe C4 die dan geleverd wordt. Het voorstel is om afscheid te nemen van de ‘s-Gravenwaard. We gaan op zoek naar een tweedehands gladde 4+, een gladde 2 en een wedstrijdskiff. Er is een beperkt budget van €17.000 beschikbaar, dus het is niet zeker dat alle voorstellen kunnen worden gerealiseerd. Dit is ook afhankelijk van wat er tweedehands op de markt komt.

20231116-av-vergadering-rv-2Begroting 2024

Marianne Kuipers, onze penningmeester, presenteerde de begroting, waarin rekening wordt gehouden met het toegenomen aantal leden en de inflatie van 3,9%. Een bedrag van €3.000 is opgenomen voor het opleiden van instructeurs en coaches. Dit is nodig om het grote aantal nieuwe leden (dit jaar al 55!) te kunnen opleiden.

De begroting sluit met een positief saldo, dat t.z.t. wordt toegevoegd aan het botenfonds. De contributie wordt verhoogd van €300 naar €315 per jaar. De leden stemden in met de begroting en de contributie-verhoging.

Zelfwerkzaamheid

We hebben veel inzet van de leden nodig voor instructie, coaching en het onderhoud van de vloot. Ledeninzet is voor de vereniging waardevoller dan afkoop van zelfwerkzaamheid. Daarom stelde het bestuur voor  om zelfwerkzaamheidsuren te verhogen van 6 naar 12 uur per jaar en de afkoop ervan te verhogen van 100 naar 200 euro. Dit ter stimulatie van daadwerkelijke inzet van zelfwerkzaamheidsuren. De leden stemden in met dit voorstel. Annemarie Siewertsen merkte op dat je via de ledenpagina je zelfwerkzaamheidsuren nog kunt doorgeven. Zelfs naar haar mailen mag. Het verzorgen van een adoptieboot, instructie geven en ook bardiensten voor de R&ZV vallen allemaal onder zelfwerkzaamheid. Kersverse leden hoeven nog niet.

Instructie en coaching

Martin Hop praatte ons bij over de plannen voor instructie en coaching en vroeg leden om mee te denken.
Wat al in gang is gezet:

  • In 2021 is het opleidingsplan vastgesteld.
  • In 2022 is de commissie doorhaal van start gegaan. Zij organiseren de clubdag, thema-avonden en denken na over de verdere ontwikkeling van coaching.
  • De introductiecursus is verbeterd, met als mooi resultaat veel nieuwe leden.

20231116-av-vergadering-rv-1Het laatste vraagt dat wij ons instructie- en opleidingskader verbeteren, en zorgen voor goede begeleiding na de basisinstructie. Deze wens kwam ook uit de leden-enquête naar voren. Net als de wens om het rijnroeien mogelijk te maken voor meer leden.

Het bestuur ontwikkelde ideeën voor het bevorden van doorstroom naar een eigen ploeg en voor het toegankelijker maken van Rijnroeien. In essentie willen we de stuurexamens aanpassen naar

  • S1 (nu S2), gericht op sturen in de haven in rustige omstandigheden, ook in een 4.
  • S2 (nu S4) gericht op leren sturen bij wind en stroom. Met de mogelijkheid om ervaring en nautische kennis op te doen op de Rijn. Bij dit laatste moet aandacht voor de veiligheid natuurlijk voorop staan.

Leden reageerden positief. Het bestuur gaat over de ideeën met commissies in gesprek en zal in de voorjaarsvergadering een voorstel voor een vernieuwde opzet aan de leden voorleggen.

Herbenoeming Martin Hop als secretaris

Tot slot gaven de leden hun goedkeuring aan de herbenoeming van Martin Hop als bestuurslid. Onze roeicommissaris Eveline Boermans is herstellende van een fietsongeval en de komende weken niet beschikbaar. Als er vragen zijn op dit gebied, dan graag even contact opnemen met ondergetekende.

 

Geert Huisman, voorzitter


Reageer op dit nieuwsbericht

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst