?   
 
 
 

AV, maar dan anders!

Geplaatst op 02-12-2019  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Eveline (WebCie)

Een betere doorstroom van nieuwe leden naar ploegen

Dat was de meest gehoorde opmerking tijdens de ledendiscussie op de AV-Nieuwe Stijl van 13 november. Voorzitter Richard Engels wist de AV-thema’s er in hoog tempo doorheen te praten om ruimte te maken voor het tweede deel van de vergadering: de ledendiscussie.

De opzet van de discussiegroepen

Alle roeiers kregen post-its om aan te geven wat ze goed vinden gaan en wat beter kan op de roeivereniging. De 4 discussie-thema’s waren: opleiding, veiligheid, materiaal en betrokkenheid. Veel leden gaven aan te willen discussiëren over het thema opleiding, met name over de doorstroom van nieuwe leden naar ploegen. Het andere thema dat duidelijk naar voren kwam was het bewuster omgaan met materiaal.

Na de post-it-ronde werden 4 discussiegroepjes gevormd om elk 20 minuten te discussiëren over één van de thema’s. Vervolgens werden de mogelijke oplossingen aan elkaar voorgelegd en kwamen de discussies snel op gang. Goede en soms zelfs al concrete plannen werden gepresenteerd.

Voorgestelde plannen in een notendop

  • Materiaal: Werken met projectgroepen, verbeteren van communicatie: plannen van kennisoverdracht en overdrachtsmomenten.
  • Doorstroom: Openstelling ploegen: adoptieplan van nieuwe leden
  • Betrokkenheid: Prikbord op de website, roeiersdiner, organiseren onderlinge wedstrijdjes.
  • Veiligheid: Kennis over het vaarreglement bespreken op veiligheidsavond, bij instructie en in het examen.

Hoe verder?


Leden hebben zich aangemeld voor de uitvoering van een aantal plannen. Dat is fantastisch!
 Maar niet genoeg. Actieve leden laten goed van zich horen, maar ook de input van minder actieve leden is nodig. Bespreek met je ploeg hoe jullie over deze thema's denken, al sparrend kom je op betere ideeën. Zie jij een thema waar je een mooie oplossing voor weet of heb jij zin om één van de acties op je te nemen? Laat van je horen en geef het door aan de roeicommissaris!

Wat gaat er goed en wat kan er beter?

Wat gaat er goed: Introductiefase, veiligheidscommissie, jeugdtraining, gezelligheid, Facebook-pagina, bereikbaarheid bestuur, dinsdag-klusteam, onderhoud materiaal.


Wat kan er beter: Vergroten kennis over andere scheepvaart, gedragen als een verkeersdeelnemer, instructiegroep voor Rijnroeien (buiten Sociaal-Roeien), doorstroom, vervolginstructie, betere opvang voor beginnende roeiers met ambitie, leren roeien in grote nummers, veiligheid meer aan bod tijdens instructie, toetsbaarheid kwaliteit instructeurs, uniformiteit instructie, digitaal prikbord, beginners in glad materiaal, tegelijkertijd examen kunnen doen in W1 en S2, coördinatie materiaalonderhoud, zorgvuldig en bewust omgaan met materiaal, betere vlotdiscipline, boten op tijd terug na Sociaal-Roeien, leerbaarheid/ ontvangen feedback, afschrijf-PC hoger neerzetten (nu bukken), onderlinge wedstrijdjes, meer samenhang onder mensen met wedstrijdambities, vertegenwoordigen van jeugd en veteranen in overleg, vrijwilligersbeleid organiseren / faciliteiten / implementeren, vergroten bekendheid Rhederlaag, meer sociale activiteiten, positie van de RV binnen de R&ZV en het toerprogramma.>


Reageer op dit nieuwsbericht

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst