?   
 
 
 

Highlights ledenonderzoek 2023

Geplaatst op 25-09-2023  -  Categorie: Algemeen

Afgelopen voorjaar is er door Sportkunde van de HAN een uitgebreid onderzoek verricht naar de beleving van roeimogelijkheden en -capaciteiten onder onze leden. Inmiddels staat het verslag en een samenvatting al even online (jasonroeien.nl: Bibliotheek/ bestuur). De responsiviteit op het onderzoek is behoorlijk geweest (>50%) en de uitkomsten geven ruimte voor discussie op vier thema’s: Coaching, Doorstroom, Rijnsturen, Vlootverbetering. Daarom is op dinsdag 19 september is er een Discussieavond georganiseerd om over deze thema’s van gedachten te wisselen. In subgroepjes van 4 personen zijn de vier thema’s besproken. Daarna is er plenair gediscussieerd over de thema’s.

 

Discussievraag 1: Hoe kunnen we een coaching-structuur organiseren èn realiseren?20230919-discussieavond

(Instructeurs leren onervaren leden roeien en sturen, coaches richten zich op het verbeteren van een ploeg).

 • Bij RV Jason zijn er coaches, maar van een ‘coachkader’ is geen sprake (samenhang, visie, organisatie).
 • De ligging (coachen vanaf de kade) is een belemmering.
 • Veel ervaren roeiers willen best wel coachen, maar voelen er niets voor om wekelijks op de kade te staan.

 

Discussie:

De subgroep (Cees, Greet, Trudy, Frank H.) noemen een overlap tussen instructie en coaching, waarbij coaching omschreven wordt als fijnslijpen van het roeien. Ook wordt er bij coaching expliciet gewerkt aan de doelstelling en motieven van de ploeg. Aanvullend noemen ze dat er ook nog onderscheid gemaakt kan worden tussen wedstrijdcoaching vs. ploegcoaching, verwijzend naar een niveauverschil.

In de plenaire discussie worden een aantal ideeën geopperd:

 • Opvoeren van coaching als zelfwerkzaamheid
 • Een coachingsrooster opstellen voor roulatiemogelijkheden
 • Coachboot om het aantrekkelijker te maken om te coachen
 • Ploegen coachen elkaar
 • Interne coachcursus organiseren om kennis te vergroten
 • 1x per 4 weken een coachoverleg met video-analyse

 

Discussievraag 2: Hoe kan de doorstroom verbeterd worden èn blijven ploegen op een gelijkwaardig niveau?

 • Zij-instromers vinden doorgaans snel een plek, ook de weg naar sociaal-roeien wordt goed gevonden. Maar onervaren roeiers blijven lang in de instructiefase steken en stromen niet goed door.
 • Laat behalen van S4 houdt onervaren roeiers afhankelijk van leden met S4.
 • Ploeggenoten kiezen elkaar vanwege vergelijkbaar niveau en doelen. Een onervaren roeier opnemen in een ploeg heeft dan ook een behoorlijke impact. Niet elke ploeg zit daarop te wachten.
 • Ledenverlies centreert zich op de periode na de instructie wanneer leden onvoldoende aansluiting vinden.

 

Discussie:

De subgroep (Fleur, Marianne K., Herman, Paul) vraagt zich af hoe het doorstromen nu georganiseerd is. Dat men in de instructiefase W1 behaald is helder, maar is S2 ook een einddoel van deze fase? Zij benoemen dat het wenselijk zou zijn als er in de instructiefase al oog is voor differentiatie tussen roeiers die geschikt zijn/ de wens hebben om te glad-roeien. Ook noemen ze een ploegenmentor: een lid dat aanspreekpunt is en de beweging van de instructieleden in de gaten houdt. Ze benadrukken vooral het belang van het leren sturen.

In de plenaire discussie wordt eveneens het belang van de Stuurbevoegdheid genoemd. Het moet het vanzelfsprekend worden dat men in instructiefase het sturen leert. Op veel verenigingen is het een onderdeel van de eerste fase. Ook zijn er vragen over de structuur van de stuurproeven. Waarom leert men niet direct te sturen in een 4?

Het maken van groepen op basis van niveau in de instructiefase om doorstroom te bevorderen blijkt in de praktijk lastig. De instructiegroep is daarvoor te klein. Het moment waarop men kan gaat dan vooral bepalen in welke groep men zit. Genoemd is wel dat er een eindtijd aan de instructie moet zijn, zodat men niet blijft hangen in deze fase.

 

Discussievraag 3: Is het mogelijk de rijnstuuropleiding te versnellen zonder veiligheid te veronachtzamen?20230919-discussieavond2

 • RD: 14 leden (5,8% van de leden), gemiddelde leeftijd 66.
 • SR: 30 leden (12,4% van de leden) gemiddelde leeftijd 64. De Rijnstuurder die het minst lang lid is is al 6 jaar lid.
 • Rijnroeiers zijn: sociaal-roeiers en enkel de ploegen De Stokenbranders (gesloten ploeg) en
 • Veel leden ervaren een drempel aangaande behalen van de Rijnstuurbevoegdheid.

 

Discussie:

De subgroep (Jori, Jan Willem v. R., Milou, Lidy) geven aan dat er geen versoepeling kan komen in de eisen aan het betreden van de Rijn. Dat maakt het denken in mogelijkheden dan wel het kritisch kijken naar de bestaande structuur lastig. Hopelijk kan de discussie binnenkort gevoerd worden waarbij we nog eens naar de eisen kijken en vooral naar het leertraject kunnen kijken. Een bruikbaar idee vanuit de subgroep is dat een bestaande ploeg een Rijnstuurder kan uitnodigen om mee te roeien. Dat zou bijvoorbeeld op intekenen kunnen.

 

Discussievraag 4: Verbeteren vloot en krachthonk: nieuw kopen is een aspect, maar hoe verbeteren we hetergo-workshop onderhoud van de vloot? Hoe vergroten we het vloot-onderhoud-bewustzijn bij leden in het dagelijkse gebruik? En hoe realiseren we dat voor het kortere, maar ook de langere termijn?

 • Inmiddels is er een Botenplan, een Botenfonds en een BotenCie die het bestuur adviseert. Het heeft geresulteerd tot de aanschaf van 2 nieuwe ergo’s, 12 paar riemen en een nieuwe C4.
 • Het Adoptieplan is bij sommigen scherp op het vizier, bij anderen helemaal niet.

 

Discussie:

De subgroep (Lieneke, Leon v. D., Peter V., Alke) geeft aan dat voor het verbeteren van het krachthonk een ‘ergo-plan’ opgesteld kan worden door de BotenCie. Ook noemen ze dat de huidige fitness toestellen eruit kunnen. Deze zijn niet bruikbaar en worden niet gebruikt: ze zijn niet in te stellen en staat vooral in de weg. Nieuwe toestellen zullen gericht moeten zijn op de roeispieren. Ook opruimen zal helpen. Over het Adoptieplan geven ze aan dat er meer aandacht en begeleiding nodig is. Gedacht wordt aan instructiefilmpjes en duidelijkere omschrijving van wat verwacht wordt. Ook digitale herinneringen sturen kan helpen.

Plenair wordt gesproken over de aandacht voor de vloot in de instructiefase om bewustzijn te vergroten. Ook zou de Matcie instructiemomenten, begeleiding en richtlijnen kunnen verzorgen.

Terugkoppeling vanuit de MatCie naar het betreffende adoptieteam zou ook het bewustzijn kunnen vergroten.


Reageer op dit nieuwsbericht

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst