?   
 
 
 
 

Terugblik AV 11 april 2024: instemming voor aanpassing stuurexamens

Geplaatst op 22-04-2024  -  Categorie: Bestuursberichten  -  Auteur: Geert Huisman

Op 11 april vond de Algemene Vergadering plaats in de clubkamer van Jason. Na de goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering werden de aanwezigen bijgepraat over een aantal ontwikkelingen:

  • Het veiligheidsplan is geactualiseerd (bekijk hier)
  • Reddingsvesten: het beheer van de reddingsvesten is aangepast. Voortaan zijn er enkel nog halfautomatische vesten beschikbaar. Dit om verwarring over de bediening te voorkomen. Ook het onderhoud is gewijzigd: de reddingsvesten worden nu elke 2 jaar aar de leverancier gestuurd voor de keuring, tussentijds worden de vesten visueel geïnspecteerd.
  • Rhederlaag: tijdens een zware storm is de Byland ernstig beschadigd. Er wordt gezocht naar een vervangende boot.
  • Krachthonk: er zijn een aantal oude weinig gebruikte apparaten verwijderd uit het krachthonk. Een deel daarvan wordt overgedragen aan het COA voor de sportboulevard.
  • Op 2 juni vindt de Clubdag plaats met de onderlinge wedstrijden. Doe mee, en schrijf je in via de website.

 

Jaarverslag en jaarrekening 2023 goedgekeurd

Secretaris Martin Hop presenteerde het jaarverslag 2023 aan de hand van een aantal mooie plaatjes. Het jaarverslag 2023 werd goedgekeurd.

Penningmeester Marianne kuipers presenteerde de cijfers. Het jaar 2023 is met een positief saldo afgesloten. Voor 2024 is een bedrag van ruim €20.000 beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe boten. Namens de financiële commissie lichtte Wim Jan Ligtenberg het verslag toe. De commissie adviseerde de vergadering om het verslag goed te keuren en het bestuur décharge te verlenen over het gevoerde beleid, hetgeen met applaus door de vergadering werd bevestigd.

Voortgang Botenplan

Naar verwachting wordt binnenkort de nieuwe C4 afgeleverd. De botencommissie denkt na over de aanschaf van een 2X, 4+ en een skiff. In afwachting van de komst van een nieuwe 4+ is een oude boot van Argos overgenomen. Er is een nieuwe RP ergometer aangeschaft.

Om ruimte te maken voor de nieuwe C4 heeft het bestuur besloten afscheid te nemen van de ’s-Gravenwaard. Hoewel dit door een aantal leden wordt betreurd heeft het bestuur hiervoor gekozen omdat het de minst gebruikte wherry is die enkel voor clinics en bij de start van de introductiecursus wordt gebruikt. Bovendien ligt deze boot op een ’A1’ locatie.

 

Aanpassing Stuurexamens goedgekeurd

Tijdens de vorige AV is een voorstel gepresenteerd om de stuurexamens aan te passen, om daarmee het roeien op de Rijn te stimuleren. Met de Rijnstuurcommissie, Instructiecommissie, Examencommissie en Veiligheidscommissie is de afgelopen maanden gesproken hoe dit kan worden bereikt. Er komt een nieuw S1, welke de bevoegdheid geeft om een 2 of een 4 te sturen in de haven. Het nieuwe S2 omvat ook een stuurproef bij stroom en scheepvaart in de haven en op een beperkt deel van de Rijn (van het havenhoofd tot aan de Mandela brug). Rijnstuurdispensatie en Rijnstuurbevoegdheid blijven bestaan onder de bevoegdheid van de Rijnstuurcommissie. Hoewel er ook kritisch kanttekeningen werden geplaatst, met name t.a.v. veiligheid, werd het voorstel goedgekeurd door de leden vergadering, evenals de daarbij behorende aanpassingen van het roeireglement en het examenreglement. De komende maanden zal het plan worden geïmplementeerd en indien nodig bijgesteld.

Bestuurszaken

Er zijn 3 mutaties in het bestuur:

  • Michiel van der Meulen beëindigt per heden zijn functie van materiaal commissaris. Hij blijft als bootsman de materiaal commissie aansturen.
  • Eveline Boermans beëindigt in november haar functie als roeicommissaris na 6 jaar bestuurslidmaatschap
  • Marianne kuipers is voornemens eind dit jaar of begin volgend jaar haar functie als penningmeester neer te leggen.

Met name de huidige taken van materiaalcommissaris, penningmeester en secretaris vragen veel tijd. Daarom heeft het bestuur besloten om voor de materiaalcommissaris en penningmeester de bestuurlijke en uitvoerende werkzaamheden te splitsen, waardoor het tijdbeslag afneemt. De voorzitter roept de leden op om zich te melden voor de functie van materiaalcommissaris en penningmeester, en voor het verrichten van administratieve werkzaamheden. Het is leuk werk, dus: join our team!

Geert Huisman

Voorzitter RV Jason


Reageer op dit nieuwsbericht

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst