?   
 
 
 

Wijzigingen functie materiaalcommissaris

Geplaatst op 15-02-2024  -  Categorie: Bestuursberichten  -  Auteur: Geert Huisman

Binnen het bestuur is geconstateerd dat de huidige functie van materiaalcommissaris een tijdrovende functie is, waar veel zaken aan de orde komen: de bestuurlijke taken, de feitelijke aansturing van de materiaalcommissie en vaak ook de uitvoering van onderhoud en reparaties. 

Om de functie behapbaar te maken, en er voor te zorgen dat deze functie ook in de toekomst aantrekkelijk blijft, heeft het bestuur besloten de functie te splitsen in een bestuurlijke taak en uitvoerende taak. 

Functieprofiel Materiaalcommissaris

  • Is lid van het bestuur van RV Jason, met als portefeuille de vloot en alles wat daarbij hoort, en de accommodatie (botenberging in nieuwe roeiloods en clubschip)
  • Verantwoordelijk voor voldoende roeifaciliteiten (boten, materialen, accommodatie), afgestemd op de behoefte van de leden en het beleid en ambities van de vereniging
  • Als lid van het bestuur draagt hij/zij bij aan het beleid van de vereniging
  • Overlegt periodiek met de coördinator materiaalcommissie over het uit te voeren onderhoud, vervangingen en de daarvoor benodigde middelen van de materiaal commissie
  • Stuurt de botencommissie en de schildersploeg aan.

Functieprofiel Coördinator materiaalcommissie (‘bootsman’)

  • Draagt zorg voor het onderhoud van de vloot, materialen, en accommodatie
  • Stuurt de materiaalcommissie aan, plant de benodigde werkzaamheden
  • Adviseert periodiek aan de materiaalcommissaris over het uit te voeren onderhoud, vervangingen en de daarvoor benodigde middelen
  • Beheert het onderhoudsbudget dat door het bestuur is vastgesteld en goedgekeurd door de AV, en rapporteert aan de materiaalcommissaris over de voortgang
  • Maakt deel uit van de botencommissie en adviseert bij vernieuwing en vervanging van de vloot.

Onze huidige materiaal commissaris Michiel van der Meulen heeft besloten zijn functie neer te leggen met ingang van de AV op 11 april 2024. Hij is bereid om de functie van coördinator materiaalcommissie op zich te nemen.

Het bestuur nodigt leden die geïnteresseerd zijn om één van beide functies op zich te nemen van harte uit om te reageren. Voor informatie kun je contact opnemen met de Geert Huisman (voorzitter) of Michiel van der Meulen (materiaalcommissaris). 


Reageer op dit nieuwsbericht

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst