?   
 
 
 
 

Inloop- en vaste ploegen

Binnen de groep recreatie-roeiers zijn er globaal twee groepen te onderscheiden; de ploeg-roeiers en open groepen.

Roeien in een ploeg

Deze categorie roeien leden in relatief vaste ploegen, vaak samengesteld uit leden die eenzelfde niveau hebben en ongeveer in gelijke mate intensief willen roeien. Er zijn allerlei ploegen: ploegen die boordroeien of juist scullen, ploegen die vooral de Rijn op gaan of juist in de haven trainen voor een wedstrijd.
De ploegen ontstaan vaak spontaan: roeiers stromen samen door na een introductiecursus en formeren een ploeg, of leden zoeken actief naar een nieuwe ploegsamenstelling. Gedurende de introductieperiode wordt er meegedacht over mogelijkheden voor de doorstroom in een ploeg. Natuurlijk rouleren leden of roeien ze mee met verschillende groepen.

Open groepen

Op dinsdag- en op zaterdagochtend van 10:00-12:00 is er ‘Sociaal Roeien’; onaangemeld samen roeien. Het is een open roeiontmoeting die gericht is op genieten van de sport, het gezelschap en de omgeving. De roeiploegen worden ter plekke samengesteld. De ploegen gaan na de samenstelling het water op en varen op de Rijn. Rijnstuurbevoegdheid is een vereiste, maar het is ook een mooie gelegenheid om deze bevoegdheid te behalen.

Daarmaast zijn er geregeld gelegenheidsploegen en instap-initiatieven: leden die voor een kortere periode samen een ploeg vorrmen om te trainen voor een bepaald doel.

Meer weten over de mogelijkheden? Mail sirassimmocieor.[antispam].@jasonroeien.nl.