?   
 
 
 
 

Uit de Algemene Vergadering van 7 april jl.

Geplaatst op 22-05-2022  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Geert Huisman (voorzitter)

Even stilstaan

Op 7 april vond de Algemene Vergadering van onze roeivereniging plaats. Aan het begin van de vergadering werden de leden die recent zijn overleden herdacht, en werd stilgestaan bij het roeiongeval van 11 maart 2017, dat alweer 5 jaar geleden plaats vond.

Veiligheidspalen, introductiecursus, en jubilarissen

Bij de mededelingen werden de leden geïnformeerd over het voornemen van de gemeente Arnhem om veiligheidspalen te slaan vóór de haven. Overleg met de gemeente vindt nog plaats, om te voorkomen dat deze veiligheidspalen een belemmering worden voor het roeien. Martin Hop vertelde over de succesvolle introductie cursus, en roept leden op om mee te doen aan de roei instructie. Vervolgens overhandigde Geo Dam een jubileumspeld aan Cees Niemeijer (40 jaar lid), Greet Helleman (25 jaar lid) en Tineke Lely (25 jaar lid).

2021

Het jaarverslag en de jaarrekening over 2021 werden goedgekeurd. Wim-Jan Ligtenberg werd door de vergadering benoemd tot lid van de financiële commissie, naast Annelies Wind.

Boot adopteren

Dit jaar is alle aandacht gericht op het verbeteren van onze vloot. Diederik Zuiderwijk presenteerde het adoptieplan, waarbij de leden in teamverband het kleine onderhoud van een boot voor hun rekening kunnen nemen. Het is gezellig en het telt mee voor de zelfwerkzaamheid. Inmiddels hebben alle leden een uitnodiging ontvangen om een boot te adopteren.

Vlootplan

Vervolgens informeerde Michiel van de Meulen (materiaalcommissaris) de vergadering over de staat van onze vloot, en presenteerde een plan voor de komende 5 jaar, op basis het gebruik van de boten in het afgelopen jaar. Een werkgroepje zal worden gevraagd om samen met Michiel na te denken over de samenstelling van de vloot, en met name over de merken die de voorkeur verdienen. Leden die hierover mee willen denken kunnen zich melden bij Michiel. Vanuit de vergadering werd de suggestie gedaan om een leden enquête te houden, zodat we beter zicht krijgen op de wensen van de leden.

Eveline Boermans (penningmeester) sprak over financiële consequenties van het botenplan. In het najaar zal aan de ALV een (meerjaren) botenplan ter besluitvorming worden voorgelegd.

Vacatures bestuur

Tot slot werden de vacatures in het bestuur besproken. Eveline Boermans (penningmeester) opteert niet voor een tweede bestuurstermijn; de vergadering is akkoord dat zij het penningmeesterschap tijdelijk blijft vervullen totdat een nieuwe penningmeester is gevonden. In november loopt de tweede termijn van Michelle van der Linden af (roeicommissaris), en ontstaat ook voor deze functie een vacature. Leden die geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie worden van harte uitgenodigd voor een oriënterend gesprek!

Na afloop van de vergadering werd bij een drankje nog gezellig nagepraat.

Geert Huisman, voorzitter


Reageer op dit nieuwsbericht

Inloggen om een reactie te plaatsen.


Er zijn nog geen reacties geplaatst