Contributie (en vrijwilligerskorting)

Het lidmaatschapsjaar Jason is gelijk aan het kalenderjaar en kan jaarlijks per 31 december stopgezet worden. Zeg op vóór 1 december. Een email naar de secretaris volstaat.

Vrijwilligerskorting

We zijn een superactieve vereniging, en iedereen doet mee. In de praktijk zetten bijna alle leden van 16 jaar of ouder zich in voor de vereniging. Voorbeelden: commissiewerk, jaarlijkse opknapbeurten, een paar bardiensten, een middagje schoonmaken (Bezem in de Mast), een paar boten repareren of instructie geven. Je kunt zelfs zelf je voorkeur opgeven hoe je dat wilt doen.

Voor vrijwillige inzet van slechts 6 uur per jaar krijg je korting op je jaarbijdrage. Jeugdroeiers onder de 16 en 70-plussers krijgen de korting trouwens sowieso, maar ook zij zijn van harte welkom om zich vrijwillig in te zetten!

Contributie roeivereniging Jason 2019

Soort lidmaatschap Contributie per jaar KNRB bijdrage Totaal per jaar, exclusief vrijwilligerskorting*
Seniorlid (>24 jaar) € 242,55 € 37,45 € 380,–
Juniorlid (16-23 jaar) € 197,55 € 37,45 € 335,–
Jeugdlid € 153,96 € 21,04 € 175

Overige kosten

Toeslag indien geen automatische incasso 5,–
Entreegeld (alle leden; inclusief Jasonshirt) 25,–
*Vrijwilligerskorting 100,–
Borg sleutelkaart terrein/clubkamer 10,–
Huur kluisje 5,–
Borg kluisjes-sleutel 5,–
Instructie introductiecursussen € 50,–

** leden tot 16 jaar en 70-plussers betalen standaard het kortingstarief